Projektowanie i Budowa Elektrowni Energoinwest Sp. z o.o.
W 1989 roku trzy znane firmy zajmujące się projektowaniem i budową obiektów energetycznych w kraju i za granicą powołały do życia spółkę kapitałową prawa handlowego pod firmą Projektowanie i Budowa Elektrowni ENERGOINWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Założyciele i pierwsi Wspólnicy utworzyli Spółkę z zamiarem powierzenia jej generalnej realizacji inwestycji (GRI) w energetyce jądrowej. W realizacji znajdowała się wówczas Elektrownia Jądrowa Żarnowiec, a powołana do życia Spółka miała podjąć realizację (GRI) Elektrowni Jądrowej Warta.
Zmiany, jakie nastąpiły w Polsce w 1989r. wstrzymały na nie wiadomo jak długi okres budowę energetyki jądrowej w kraju. W związku z tym powołana do życia Spółka zmuszona została do zmiany formuły działalności gospodarczej. W wyniku podejmowania różnorodnych inicjatyw Spółka obecnie oferuje potencjalnym inwestorom kompleksową współpracę w zakresie koncepcji, projektowania i budowy obiektów energetycznych oraz gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie związanym z energetycznym wykorzystaniem zasobów wodnych i potencjału energetycznego rzek w Polsce.