Projektowanie i Budowa Elektrowni Energoinwest Sp. z o.o.
Spółka ENERGOINWEST oferuje kompleksową współpracę w zakresie koncepcji, projektowania, budowy obiektów energetycznych oraz gospodarki energetycznej i ochrony środowiska. Nasza firma współpracuje z gronem uznanych specjalistów energetyków i ochrony środowiska z zakresu:
  • badań rozwojowych i wdrożeniowych,
  • studiów lokalizacyjnych,
  • prac koncepcyjnych i przedprojektowych,
  • projektowania,
  • wykonawstwa, nadzoru autorskiego i inwestycyjnego,
  • rozruchu i eksploatacji.
Posiadając wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżerską i rozległe zaplecze specjalistów, oferowane przez firmę usługi mają charakter kompleksowy - począwszy od inwentaryzacji i analizy stanu istniejącego, badań i diagnostyki poprzez projektowanie, organizację wykonawstwa (GRI), nadzory autorski i inwestycyjne, aż do rozruchu i oceny rzeczywistych efektów wykonanej inwestycji.
Przy realizacji zadań Spółka współpracuje również z innymi przedsiębiorstwami, a zwłaszcza z BSiPE Energoprojekt -Warszawa S.A., Energy Management and Conservation Agency S.A. w Warszawie, Hydroprojekt Warszawa Sp. z o. o., PGE Energia Odnawialna S.A., RZGW Wrocław, Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. , PGE ZEW Dychów S.A. i innymi.